+421 412 028 932

Po-pi 09:00 - 19:00 | So 09:00 - 16:00

Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť Anila s.r.o., so sídlom Hlavná 12, 739 34 Šenov, IČ 277 74 368, zapísaná na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 29356 (ďalej len "predávajúci" alebo "správca") spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"), najmä nasledujúce osobné údaje:

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na zá klade článku. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov správcu.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Anil s.r.o., teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

a) technická správa eshopu zaistená spoločností RELIGIS s.r.o. se sídlem Spojů 835/2, Ostrava – Poruba

b) Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlin

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

4. Správca nemá osobu tzv. Povereníka. Správca možno kontaktovať na emailovej adrese gdpr@motorifle.sk.sk

5. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.rsasport.sk, spolupracuje s nákupným portálom Heureka.sk.

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.rsasport.sk, užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie.

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možné nastaviť v rámci nastavenia prehliadača. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľovi:

7. Dovoľte nás upozorniť, že podľa Nariadenia máte právo:
Pre uplatnenie týchto práv nás prosím kontaktujte písomne ​​prostredníctvom emailu gdpr@motorifle.sk Spracovanie žiadosti bude vykonané bez zbytočného odkladu.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V poriadku